معرفی اساتید
بهمن میرزایی

تحصیلات :
دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان

سوابق :
هیات علمی و استاد تمام گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه گیلان
نماینده ایران و عضو کمیسیون فدراسیون جهانی کشتی(UWW)
دبیر فنی انجمن جهانی کینتیک ورزشی (Sport Kinetics)
دبیر شبکه بین المللی محققان کشتی (INWR)
مدرس سازمان فیتنس و سلامت اروپا

اینستاگرام :
Bahman.mirzaei1971
حمیدرضا اراضی

تحصیلات :
دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

سوابق :
استاد تمام و هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه گیلان
مدرس سازمان فیتنس و سلامت اروپا
مدرس فدراسیون جهانی فيتنس و پرورش اندام

اینستاگرام :
Hamidarazi1
سید مسلم اسد پور

تحصیلات :
دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شیراز

سوابق :
مدرس سازمان فیتنس و سلامت اروپا
مدرس فدراسیون فیتنس و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران

اینستاگرام :
Dr.moslemasadpour
سید محمد حسین حسینی

تحصیلات :
دکتری آسیب شناسی ورزشی دانشگاه اصفهان

سوابق :
هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
مدرس فدراسیون فیتنس و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران
مدرس سازمان فیتنس و سلامت اروپا

اینستاگرام :
Dr.sm.hoseini
سید مصطفی موسوی

تحصیلات :
دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

سوابق :
مدرس فدراسیون فیتنس و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران
مدرس سازمان فیتنس و سلامت اروپا

اینستاگرام :
Tanyarteam
مریم لطفعلی پور

تحصیلات :
ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

سوابق :
مدرس سازمان فیتنس و سلامت اروپا
مدرس فدراسیون فیتنس و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران
مدرس فدراسیون ورزش های همگانی جمهوری اسلامی ایران

اینستاگرام :
Drmaryamlotfalipour
پدرام قربانی

تحصیلات :
دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

سوابق :
مدرس فدراسیون فیتنس و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران
مدرس سازمان فیتنس و سلامت اروپا

اینستاگرام :
Dr.pedramghorbani
حبیب حاتمی

تحصیلات :
ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
ارشد مهندسی عمران - تهران جنوب

سوابق :
قهرمان کاراته اسيا
مربي اسبق تيم ملي كاراته

اینستاگرام :
Habib_hatamii
سید محمد صادق هاشمی

تحصیلات :
دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان

سوابق :
دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان
مدرس فدراسیون جهانی فيتنس و پرورش اندام
دبیر کمیته فیتنس چلنج فدراسيون IFBB
داور بین المللی بدنسازی و پرورش اندام
داور بین المللی فیتنس چلنج

اینستاگرام :
Drsasdeghhashemi
مسعود نجفي

تحصیلات :
دکتری مدیریت ورزش

سوابق :
بنیانگذار مجموعه ارزش آفرینان صنعت ورزش
MBA ,DBA برندسازی
مشاور بازاریابی و مدیریت فدراسيون ها
کارشناس برنامه های ورزشی در تلویزیون و رادیو
مدرس سازمان فيتنس و سلامت اروپا

اینستاگرام :
Najafi24_com