موسسه سفیران ایرانیان توانا
Personal Trainer

نقش یک مربی خصوصی یا پرسنال ترینر شامل طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه‌های تمرین/فعالیت بدنی برای طیف وسیعی از شاگردان با جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات فرد برای اطمینان از اثربخشی برنامه‌های ورزشی منحصر به اوست. یک مربی خصوصی همچنین باید به طور فعال شاگردان/اعضای بالقوه را تشویق کند تا در برنامه های ورزشی/فعالیت بدنی منظم شرکت کنند و به آن پایبند باشند و از استراتژی های انگیزشی مناسب برای دستیابی به این هدف استفاده کنند.

نتایج یادگیری

 • جمع آوری اطلاعات مربوط به مشتریان فردی
 • ارزیابی فیتنس را برای تعیین سطح آمادگی و مهارت مشتری انجام دهد
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به شاگردان
 • شناسایی، توافق و بررسی اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای اطمینان از اثربخشی برنامه های ورزشی
 • با به کارگیری اصول برنامه ریزی ورزشی، مجموعه ای از برنامه های ورزشی را مطابق با نیازهای مراجعین ارائه دهد
 • اطلاعات دقیقی در مورد اصول تغذیه و مدیریت وزن به مشتریان ارائه دهد
 • توسعه و به کارگیری استراتژی هایی برای ایجاد انگیزه در مشتریان برای پیوستن و پایبندی به یک برنامه ورزشی
 • خدمات خوبی به شاگردان ارائه دهد و همیشه الگوی مثبتی باشید و از پیشرفت‌های صنعت به‌روز باشید
 • فعالیت‌های سالم و استراتژی‌های مرتبط برای زندگی روزمره را برای شاگردان/اعضا تبلیغ کند
 • تصمیمات مناسب را در رابطه با شاگردان و برنامه ها/اهداف آنها اتخاذ کنید و در صورت لزوم، مشتری را به یک متخصص مناسب تر معرفی کند.

سرفصل های تدریسی

 • تغذیه و برنامه نویسی غذایی
 • کار با ابزار و تجهیزات فیتنس
 • طراحی تمرین در فیتنس
 • حرکات اصلاحی پیشرفته
 • طراحی تمرینات هوازی
 • طراحی تمرینات گروه های خاص
 • طراحی تمرینات فانکشنال
 • اصول حرفه ای و بازاریابی مربیگری

مفاد تشکیل دهنده نمره پایان دوره

 • آزمون کتبی
 • آزمون عملی
 • ویدیو ضبط شده از تمرین دهی و مشاوره شاگرد
 • کارورزی
 • تکمیل کردن پرونده تمرینی شاگرد به صورت نمونه
 • مدت دوره 12 هفته و به صورت ترمی (هفتگی)
Fitness Instructor Gym

یک مربی، آموزش های فیتنس را به افراد با استفاده از تجهیزات موجود در باشگاه های بدنسازی و فیتنس ارائه می دهد. هدف یک Fitness Instructor، ایجاد مشارکت برای ارتقا فیتنس اعضای جدید و قبلی از طریق تجربیات و دانش خود در جهت آنکه نیازهای آنها را برآورده کنند.

نتایج یادگیری

 • ارائه آموزش های فیتنس موثر و ایمن
 • ترویج مدیریت سبک زندگی سالم
 • شناسایی انگیزه های فردی و اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت فیتنس ناشی از آن
 • گزینه‌های ورزشی مربوطه را پیشنهاد کند تا تفاوت‌ها یا نیازهای شاگرد را در نظر بگیرد
 • به شرکت کنندگان در مورد شدت و چگونگی پیشرفت عملکرد و نتایج فردی خود مشاوره ارائه دهد
 • شاگردان/اعضا را همیشه زیر نظر داشته باشد و تکنیک ناامن را اصلاح کند
 • نمایش تکنیک کامل در همه زمان ها (وضعیت، دامنه حرکت، کنترل، زمان بندی و فرم)
 • تعامل مثبت و ایجاد انگیزه در شاگردان/اعضا با استفاده از استراتژی های مناسب به منظور ترویج پایبندی به ورزش.
 • خدمات خوبی به شاگردان ارائه دهد و همیشه الگوی مثبتی باشد
 • فعالیت‌های سالم و استراتژی‌های مرتبط برای زندگی روزمره را برای شاگردان/اعضا تبلیغ کند (مدیریت سبک زندگی)
 • ارجاع شاگرد را ترویج دهد: از شاگردان دعوت کند تا دوستان و خانواده خود را همراهی کنند و فعالیت های فیتنس خود را در محیط اجتماعی خود ترویج دهند
 • محیط زیست سالم و پاک را ترویج دهد
 • با توجه به استانداردها و محدودیت‌های حرفه‌ای که این امر فراهم می‌کند، در چارچوب پارامترهای ارائه‌شده در سطح 3 کار کند

سرفصل های تدریسی

 • چارچوب مربیگری در اروپا و قوانین مربوط به یوروپ اکتیو
 • مدیریت جلسه ورزشی
 • آزمون ها و ارزیابی های فیتنس
 • شناسایی و رفع ناهنجاری های اسکلتی
 • آناتومی استخوان، مفاصل
 • فیزیولوژی ورزشی مرتبط با فیتنس
 • آناتومی کاربردی فیتنس
 • مبانی تغذیه، تغذیه کاربردی و مکمل شناسی
 • طراحی تمرین مقاومتی و سیستم های تمرینی مقاومتی

مفاد تشکیل دهنده نمره پایان دوره

 • آزمون کتبی
 • آزمون عملی
 • ویدیو ضبط شده از تمرین دهی و مشاوره شاگرد
 • کارورزی
 • تکمیل کردن پرونده تمرینی شاگرد به صورت نمونه
 • مدت دوره 12 هفته و به صورت ترمی (هفتگی)